Travelodge

74 Boulder Blvd, Stony Plain AB T7Z 1V7