J & K Sushi

J & K Sushi

1821 Trans Canada Hwy E, Kamloops BC V2C 3Z7
J & K Sushi - Logo