Sampan Restaurant

Lancaster Plaza, Saint John NB E2M 4X5
Sampan Restaurant - Logo