Yumei Sushi Japanese Restaurant

2116 Queen St E, Toronto ON M4E 1E2
Yumei Sushi - Logo