Sakura Sushi Japanese Restaurant

404 Wood St, Whitehorse YT Y1A 2E8
Sakura Sushi Japanese Restaurant - Logo